Zaposleni

/Zaposleni
Zaposleni 2018-08-29T11:04:16+00:00

csd-stavba-3

Zaposleni na CSD Laško

 Ime in priimekPodročje delaŠt. pisarne
1Polonca TERŠEK, prof.def.
višja svetovalka
- direktorica
- razveze zakonske zveze
6
2Darja KLEPEC
poslovna sekretarka
tajništvo5
3Simona ALAUF
strokovna sodelavka
- ZUPJS: A-J,
- zdravstvena zavarovanja: prijave, odjave,
- arhiv
10
4Helena POČEJ, dipl.org.
strokovna delavka
- oprostitve
- izredna denarno socialna pomoč
- naloge v zvezi z nadomestno kaznijo,
- odrasli storilci kaznivih dejanj,
- preživnine,
- oskrba v drugi družini
15
5Alenka KOPRIVC
strokovna sodelavka
- ZUPJS: L-Ž (brez P, R, S) in izjeme12
6Dušica KRIŽNIK
strokovna sodelavka
- ZUPJS:P,R,S,
- starševsko varstvo,
- družinski pomočnik
11
7Karmen KOPRIVC GRAJŽL, univ.dipl.soc.del.
višja svetovalka
- urejanje partnerskih odnosov,
- rejništvo
14
8Urška GRADIŠNIK, univ.dipl.soc.del.
strokovna delavka
- nasilje v družini,
- ugotavljanje ogroženosti mladoletnih otrok in oskrba,
- urejanje partnerskih in starševskih odnosov,
- rejništvo
13
9Marjetka FERLEŽ, univ.dipl.soc.del.
strokovna delavka
- nasilje v družini med odraslimi,
- odrasli s težavami v duševnem zdravju
- invalidi
- urejanje odnosov med odraslimi
7
10Mag. Sonja TRUPI
višja svetovalka
- priznanje očetovstva,
- skrbništva,
- ugotavljanje obstoja izvenzakonske skupnosti,
- ukrepi za zaščito mladoletnih otrok
8
11Klavdija GORJUP, univ.dipl.soc.del.
strokovna delavka
- razpad zunajzakonskih skupnosti oz. urejanje starševstva in odnosov: preživnina, varstvo in vzgoja, stiki,
- mladoletni prestopniki (kazniva dejanja)
- težave v odraščanju,
- posvojitve,
- sprememba osebnega imena
9
12Lucija ZORKO, mag. psihologije- priznanje očetovstva,
- rejništvo,
- mladoletno prestopništvo (kazniva dejanja),
- težave v odraščanju,
- ukrepi za zaščito
3
13administracija

 

Zaposleni na PROGRAMIH Pomoč na domu in Center starejših-hiša generacij

 Ime in priimekPodročje dela
1Petra KOLŠEK, prof. soc. in geog.Koordinatorka Centra starejših – hiše generacij
2Darja TRUPI, univ.dipl.soc.del.
strokovna delavka
Koordinatorka pomoči na domu
3 Adrijana ŠKOBERNE,
poslovna sekretarka
Tajništvo CSHG
4Jasmina ŠPES, univ.dip.soc.del.vodja programa za osebe s težavami v duševnem zdravju

Socialne oskrbovalke – izvajalke Programa pomoč na domu

 Občina LaškoObčina Radeče
Ime in priimekIme in priimek
1Barbara ALEŠVesna JAMŠEK
2Darinka KRAJNCMarinka ŠIVAVEC
3Marija LAVRINCKarmen GOSPODARIČ
4Rozalija MOŠKOTELEC
5Andreja MRAZ
6Antonija PFEIFER
7Branka PINTER
8Jerica POMPE
9Petra Selič
10Milojka Gorišek
11Rutar Viktorija
12Tanja KRIŽNIK

 

Javna dela – program laična pomoč družini

  1. Katarina SELIČ
  2. Marjan ŠKODA

 

Javna dela – program pomoč na domu

  1. Daša LOGAN, nadomeščanje: Tanja ŽIBRET LAVRINEC – občina Laško
  2. Irena ŠPILAK – občina Radeče

 

Javna dela – program za občane

  1. Breda ROMIH – administracija – občina Laško
Print Friendly, PDF & Email