Zakonodaja

/Zakonodaja
Zakonodaja 2016-11-18T09:55:09+00:00

Zakonske podlage

1.     Dejavnost CSD se izvaja na podlagi:

 • Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS št 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020
 • Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 )
 • Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l. RS št.:61/2010, 40/2011 )
 • Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS št. 69/2004)
 • Zakona o preprečevanju nasilja v družini  ( Ur.l. št. 16/2008)
 • Pravilnik o postopku in vsebini izvajanja svetovalnega razgovora (Ur.l. SRS št. 41/89)
 • Pravilnik za popis in ocenitev premoženja oseb pod skrbništvom ter pripravi skrbniških poročil (Ur. l. SRS št. 18/89)
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l. RS št. 97/01)
 • Zakona o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb
 • Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur l.RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS in 126/2007)
 • Kazenski zakonik ( Ur.l. RS št. 63/94,70/94,72/98,6/99,66/00)
 • Zakona o prekrških ( Ur. l. RS št. 03/2007)
 • Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS št. 110/2006,76/2008)
 • Zakona o kazenskem postopku ( Ur.l. RS št. 32/2007)
 • Zakona o duševnem zdravju ( Ur.l. RS št. 77/2008)
 • Zakona o tujcih (Ur. l. RS št. 61/99,87/02)
 • Zakona za uravnoteženje javnih financ ( Ur.l.RS št. 40/2012 )
 • Drugih zakonih s področij, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja zavodov

 

2.     Dodatni programi se izvajajo na podlagi:

 • Zakona o socialnem varstvu
 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020

 

3.     Vključevanje v aktivno politiko zaposlovanja se izvaja na podlagi:

 • Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • Zakon o urejanju trga dela (Ur.l.RS, št. 80/10)
Print Friendly, PDF & Email