Prva socialna pomoč

//Prva socialna pomoč
Prva socialna pomoč 2016-11-20T15:08:02+00:00

Prva socialna pomoč: obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave posameznika, oceno možnih rešitev, seznanjanje posameznika z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.

 

Do prve socialne pomoči je upravičen vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, in se zanjo  odloči prostovoljno.

 

Prva socialna pomoč se opravi kot samostojna storitev tedaj, ko upravičenec išče pomoč prvič,  center pa ne razpolaga s podatki, na osnovi katerih bi lahko upravičenca napotil k drugim izvajalcem.

 

Prvo socialno pomoč se izvaja v obliki usmerjenega razgovora.

Print Friendly, PDF & Email