Tabor za otroke, ki živijo v rejniških družinah

///Tabor za otroke, ki živijo v rejniških družinah
Tabor za otroke, ki živijo v rejniških družinah 2016-11-20T15:11:10+00:00

Zelo smo ponosni, da nam je v maju 2014 prvič uspelo izpeljati tabor za otroke, ki živijo v rejniških družinah.

Tabor je potekal od 09.05.2014 do 11.05.2014 v Reki pri Laškem. Na tabor smo povabili 11 otrok, ki so že dopolnili 12 let starosti. Od tega se trije otroci tabora niso udeležili iz objektivnih razlogov (bolezen, obveznosti povezane s šolanjem). Tabora se je tako udeležilo 8 otrok, od tega pet fantov in tri dekleta. Otroke sva na taboru spremljali dve spremljevalki, strokovni delavki CSD Laško. Povprečna starost otrok na taboru je bila 15,9 let.

 

Cilji tabora

 • strokovna in čustvena opora otrokom
 • učenje oz. pridobivanje novih socialnih veščin za življenje
 • doseči večjo samozavest otrok, ki živijo v rejniških družinah
 • ustvarjanje ugodnih družinskih klim v katere so vključeni otroci
 • poudarek  je  na razvijanju pozitivnih družinskih vrednost
 • razreševanje dilem in stisk s katerimi se srečujejo otroci, ki živijo v rejniških družinah
 • druženje
 • kvalitetno preživljanje prostega časa
 • ustvarjanje prijateljskih vezi
 • izmenjava izkušenj

 

Otroci so aktivno sodelovali na pripravljenih delavnicah in drugih prostočasnih aktivnostih, ki sva jih pripravili spremljevalki, se vključevali v dnevna gospodinjska opravila, se v času učnih ur pripravljali na šolo, aktivno preživljali prosti čas in se družili.

 

Na začetku tabora smo skupaj z otroki preverili njihova pričakovanja. Zadnji dan pa smo se pogovarjali o tem ali smo pričakovanja udejanjili. Kljub temu, da so otroci na tabor prihajali z zadržki in slabimi občutki, smo zadnji dan skupnega druženja ugotovili, da so se otroci na taboru počutili dobro, da so veliko doživeli, se zabavali in se medsebojno razumeli, da bi še kar ostali. Nad taborom so bili navdušeni. Povedali so, da si tudi v bodoče želijo takšne oblike druženj. Predlagali so, da bi tabori potekali daljši čas. V prihodnje letu si otroci želijo še več druženja z aktivnostmi na prostem.

 

Tudi rejnice so poročale o pozitivnih odzivih otrok.

 

Glede na navedeno si želimo, da bi tabor postal stalnica našega dela tudi v bodoče. Strokovni delavki sva imeli možnost spoznati otroke v drugačni vlogi,  kar je za nadaljnje delo z otrokom in njegovo matično ter rejniško družino neprecenljive vrednosti.

 

 

Vodji tabora

 • KARMEN KOPRIVC GRAJŽL, univ. dipl. soc.del.
 • MARJETA FERLEŽ, univ. dipl. soc. del

 

Tabor za otroke

V mesecu maju 2014  je CSD Laško prvič organiziral tabor za otroke, ki živijo v rejniških družinah. Tabor je bil namenjen otrokom starejšim od 12 let. Na tabor smo povabili 9 otrok, od tega se je tabora udeležilo osem otrok, tri dekleta in pet fantov. Tabor je potekal od 09.05.2014 do 11.05.2014. Tabor je potekal po vnaprej  pripravljenem načrtu. Razdelili smo ga na tri sklope. Prvi sklop je potekal v okviru pripravljenih delavnic na temo osebne rasti, vrednot, samospoštovanja in učenja socialnih veščin.  Drugi sklop je bil namenjen  igri, prostemu času in druženju. Tretji sklop pa skrbi zase in skupnemu sobivanju.

 

Vsak otrok, ki pride v rejniško družino je ranjen, počuti se krivega, pogreša svoje starše in svoj dom. Ima rad rejniško družino in tudi biološke starše, zato je razdvojen. V sebi nosi bolečino in travme, ki jih na zunaj ne vidimo. Takšen otrok ne zmore in ne zna obvladati svojih čutenj. V sebi nosi veliko dobrega, vendar pa mu zaradi izkušenj, ki jih je doživel v svoji primarni družini in  jih je s seboj  prinesel v rejniško družino, vedno ne uspe prepoznati lastnih kvalitet. Še najbolj se stiske opazijo v fazi adolescence, v fazi odraščanja. Z otroci smo poskušali ustvariti varno okolje, da bi lažje spregovorili o svojih težavah, stiskah in strahovih, saj so bili v družbi sebi enakih.

 

Pri delu z rejniškimi družinami je prepoznati, da se trudijo, da želijo otroku najboljše, da iščejo znanje na Centru in pri drugih strokovnih delavcih, individualno ali v skupini. Otroci so tudi sicer obravnavani pri različnih strokovnjakih, vendar pa potrebujejo še dodatno pozornost v smislu, da v situaciji, v kateri so se znašli niso sami in vzpodbudo, da lahko kljub izkušnji življenja v rejniški družini z dvignjeno glavo stopajo življenju naproti.

 

Cilji tabora so bili :  strokovna in čustvena opora otrokom, učenje oz. pridobivanje novih socialnih veščin za življenje, doseči večjo samozavest otrok, ki živijo v rejniških družinah, ustvarjanje ugodnih družinskih klim v katere so vključeni otroci, razvijanje pozitivnih družinskih vrednot, razreševanje dilem in stisk s katerimi se srečujejo otroci, ki živijo v rejniških družinah, druženje, ustvarjanje prijateljskih vezi in izmenjava medsebojnih izkušenj.

 

Tabor je potekal v hišici na podeželju pri družini Platovnjak, kjer je ga. Cvetka tri dni prijazno skrbela za naše lačne želodčke. Prvi dan smo bili vsi malo zadržani in zaskrbljeni, saj nismo vedeli, kaj  nas čaka. To je bila za nas vse prva tovrstna izkušnja. Ko pa smo prebili led s prvimi delavnicami in se smejali temu, ker nam je bilo prvi dan zaradi zakurjene peči zelo vroče in smo se na različne načine poskušali ohladiti, smo se sprostili in v prijetnem vzdušju preživeli prvi večer. V tem vzdušju smo nadaljevali drugi dan tabora, ki je bil  z dejavnostmi zelo zapolnjen. Zjutraj so otroci na prvi delavnici  izdelali zastavo in himno tega tabora. Poleg delavnic smo ta dan namenili tudi učenju, saj se je bližal konec šolskega leta. Da pa ne bi bilo prenaporno, smo del dneva namenili pohodu na bližnji Drenov hrib. Nekaj nas je vrh osvojilo, nekaj pa nas je omagalo tik pod vrhom. Ostalo pa je tudi nekaj časa za druženje, pogovor in klepet, za igre z žogo. Dekleta pa so čas izkoristila za ročna dela. Zadnji dan smo se pripravljali na zaključek tabora. Otroci so samostojno pripravili predstavitev tabora za rejnike in rejnice ter ostale družinske člane, ki so bili povabljeni na zaključek tabora. Poudarili bi tudi, da smo bili vse tri dni pridni tudi v smislu, da smo skrbeli za red in čistočo hiše.

 

Dnevi na taboru so hitro minili. Otroci so bili nad taborom navdušeni in so izrazili pobudo, da se ponovno srečamo prihodnje leto, ter da bi skupaj preživeli več dni. Vsi udeleženi smo domov odšli obogateni z lepimi doživetji. Med otroci so se stkale tudi prijateljske vezi.

 

Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti tistim, ki ste nas nam prisluhnili in omogočili, da tudi strokovni delavci otroke, ki živijo v rejniških družinah spoznamo na drugačen način. Zato gre iskrena zahvala Občini Laško, Pivovarni Laško, družini Platovnjak in družbi Mercator d.d., ki ste naš projekt finančno podprli. Velika zahvala pa gre tudi rejnikom in staršem, da ste nam zaupali otroke in nam omogočili vsem čudovito izkušnjo. Upamo, da bomo tudi v prihodnje slišani in boste še naprej pripravljeni podpreti ta projekt. Na Centru si vsekakor želimo, da bo ta projekt postal stalnica našega dela z otroki, ki živijo v rejniških družinah.

 

Socialni delavki

 • Marjeta Ferlež
 • Karmen Koprivc Grajžl

 

Print Friendly, PDF & Email