Skupina za zdrav način življenja (zdravljeni alkoholiki)

///Skupina za zdrav način življenja (zdravljeni alkoholiki)
Skupina za zdrav način življenja (zdravljeni alkoholiki) 2016-11-20T15:11:26+00:00

Program je začel delovati oktobra 2003 predvsem na pobudo sedanjih uporabnikov, ki v Laškem in bližnji okolici niso našli ustrezne skupine, kamor bi se lahko vključili po končanem zdravljenju odvisnosti od alkohola. Program „Skupina za zdrav način življenja Laško“ temelji na urejanju socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola in drugih substanc, ki povzročajo odvisnost. Celoten program je osnovan na vzdrževanju oz. doseganju abstinence, odpravljanju posledic, ki jih  povzroči odvisnost, in učenju novega oz. drugačnega načina življenja. Program ima jasno zastavljene cilje in absolutno izhaja iz potreb uporabnikov..

 

Sestajanje članov

Program se od oktobra 2003 izvaja neprekinjeno in sicer že ves čas na območju Občine Laško. Sestajamo se v Centru starejših Hiši generacij. Program se izvaja enkrat tedensko– sreda od 17.00 do 19.00 ure. Uporabniki se srečujejo tudi izven tega termina, na piknikih, izletih, srečanjih, predstavah.

v  Ciljna skupina programa so zdravljeni alkoholiki in njihovi družinski člani. Program je namenjen urejanju socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola.

Naša skupina  se sestaja vsako sredo od 17.00 – 19.ure v hiši generacij Laško. Pogoj za vključitev v skupino je zaključeno hospitalno ali ambulantno zdravljenje odvisnosti od alkohola.

Program dela skupine je usmerjen v povezovanje med člani, ki krepi občutek pripadnosti, skupina se srečuje redno enkrat tedensko, dve  uri. Poleg redne dejavnosti dela skupine, kot so  pogovori ki so usmerjeni na temo medsebojnih odnosov, so cilje in naloge skupine še sledeče:

  • v skupini gojiti popolno abstinenco
  • pridobivati uvid v odvisnost, njene vzroke in posledice
  • naučiti se prevzemati odgovornost za svoje ravnanje in dejanja
  • ponovno pridobiti samozavest in znova navezati stike z ljudmi v okolju
  • naučiti se smotrno izrabljati prosti čas in iskati možnosti za konstruktivne užitke
  • prizadevati si za rehabilitacijo na vseh pomembnih področjih življenja ( telesnem, duševnem, socialnoekonomskem, poklicnem in družinskem)
  • naučiti se pomagati ostalim članom pri doseganju ciljev.

 

 

Enkrat letno se organizira enodnevni izlet , organiziramo piknik ali dva in pa obvezno letni zaključek.

Članstvo je prostovoljno, vendar le redno in aktivno sodelovanje pri terapevtskem delu omogoča realizacijo dogovorjenega rehabilitacijskega programa.

V zadnjem letu nismo imeli nobenega novega člana vendar zato naše delovanje ni nič manj uspešno.

Spremljamo rehabilitacijske plane in uresničevanje ciljev članov, skupno iščemo rešitve za  probleme, ki jih nikomur od nas ne manjka. Drug drugemu prisluhnemo, se skupaj veselimo ali delimo žalost, prav kot to počnejo družine. In naša skupina  deluje kot družina.

Print Friendly, PDF & Email