Prostovoljstvo

Prostovoljstvo 2018-02-13T12:30:10+00:00

Že 11. leto je naš medgeneracijski center, na levem bregu reke Savinje, naslonjen na staro mestno jedro mesta Laškega. Dnevno, tedensko, mesečno, letno se trudimo s pomočjo strokovnega vodenja Centra za socialno delo Laško, ob celostni finančni podpori Občine Laško, za kvalitetne vsebine, ki so namenjene v prvi vrsti starejšim, da premostijo navidezni rob družbenega dogajanja, na katerega so potisnjeni v hipu, ko iz delovno-aktivnega prebivalstva preidejo v neaktivno prebivalstvo, v pokoj.

Pri pripravi vsebin, ki obsegajo: kreativno ustvarjanje in razmišljanje, ročne spretnosti, športne aktivnosti, skrb za kulturo, širjenje obzorji preko usvajanja novih vsebin, pridobivanje novih znanj ipd. strmimo v prvi vrsti h kvaliteti in ne kvantiteti, k povezovanju vseh generacij in druženju- individualnemu in skupinskemu, medvrstniškemu ter medgeneracijskemu. Pri tem pa so nepogrešljivi del naše zgodbe PROSTOVOLJCI. Posamezniki, ki svoj čas, znanje, izkušnje, spretnosti nesebično delijo z drugimi. Nekateri že od samega začetka našega delovanja. V večji meri med našimi prostovoljci prevladuje ženska energija, a dodatno je okrepljena tudi z moško. V večini so naši prostovoljci pripadniki delovno-neaktivnega prebivalstva, ki pa v svoji zlati jeseni premorejo toliko energije, ki jo želijo dajati družbi, da so ekonomski kazalci pri tem zanemarljivi. Pa vendar včasih ljudje potrebujemo številke, kalupe, ki nam omogočajo lažje prepoznavanje, zaznavanje, ocenitev sveta in ponosno lahko zapišemo, da je 33 ljudi, v 10-ih letih opravilo (ali kot se pravilno reče: prostovoljilo) preko 13.500 ur.

 

Marko Paunović, iz Evropskega prostovoljskega centra (CEV) je lani na 10. slovenskem kongresu prostovoljstva dejal: “…prostovoljstvo posamezniku – pridobiva strokovno znanje in spretnosti ter povečuje zaposljivost, izboljšuje fizično in psihično počutje posameznika, prispeva k posameznikovemu občutku pripadnosti in vključenosti v skupnost. Prostovoljstvo razvija socialni kapital – vezi zaupanja in recipročnosti, ki združujejo skupnost in poudarjajo politično vpetost in angažma.”

 

Če se je v vas vzbudila želja po dodani vrednosti v vašem vsakdanu in bi želeli s svojimi dejanji pomagati sočloveku, hkrati pa tudi sebi, vas vabimo, da POSTANETE PROSTOVOLJEC HIŠE GENERACIJ LAŠKO.

 

Prostovoljcem nudimo izkušnjo na različnih področjih dela z ljudmi ter omogočamo pridobitev opravljanja prakse oziroma obveznih vsebin ter potrdila o opravljenem prostovoljskem delu.

Prostovoljcem nudimo podporo pri izvajanju različnih aktivnosti, pri vzpostavljanju kontakta s posamezniki in skupino preko stalne podpore, konzultacije v zvezi z delom, seminarje, družabna srečanja.

Prostovoljsko delo opravljate po dogovoru s koordinatorko aktivnosti v Hiši generacij Laško, na domu ali na terenu. V letu dni pa morate opraviti vsaj 24 prostovoljskih ur, tako kot določa Zakon o Prostovoljstvu.

 

Kontaktna oseba

Petra Kolšek, prof. soc. in geog.

  • tel: 03/734-18-80
  • GSM: 051-436-240
  • e-mail: center.starejsih@siol.net
Print Friendly, PDF & Email