Naloge preprečevanja nasilja v družini

///Naloge preprečevanja nasilja v družini
Naloge preprečevanja nasilja v družini 2016-11-20T15:07:07+00:00

Nasilje v družini je specifičen družben problem, ki ga ureja Zakon o preprečevanju nasilja v družini.(Url.,št.16/2008).
S sprejetjem Zakona o preprečevanju nasilja v družini ( v nadaljevanju besedila zakon) je država sprejela odgovornost za reševanje problematike nasilja v družini, strokovnim delavkam in delavcem pa naložila dolžnost ukrepanja v primerih, ko gre za nasilje. Dolžnost vsakega državljana pa je, da o opaženem nasilju poroča policiji ali centru za socialno delo pri čemer lahko ostane anonimen.

 

Nasilje v družini, kot ga opredeljuje zakon je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja/ice nasilja.

 

Nasilje je kršenje temeljnih človekovih pravic, je kaznivo dejanje. Storilec želi z nasiljem izražati moč in nadzor nad žrtvijo. Pomembno se je zavedati, da za nasilje ni opravičila in da je zanj odgovoren tisti, kateri nasilje izvaja.

 

Pomembno se je zavedati, da nasilje ni samo, če vas partner pretepa. Nasilje je tudi, če vas zmerja, ponižuje, razbija stvari, vas sili v neželene spolne odnose,…

 

Partner ni nasilen zato, ker je brez zaposlitve, ker ima težave z alkoholom, drogami, ker je preobremenjen ampak zato, ker je prepričan, da ima pravico biti nasilen in da bo z nasiljem dosegel, kar hoče.

 

Žrtev spremljajo občutki strahu, jeze, žalosti, občutki krivde, sramu, nemoči, brezupa. Žrtev se težko odloča za spremembe, je zmedena in težko sprejema odločitve.

 

Posebna skrb za zaščito pravic in koristi pa je namenjena še posebej ranljivi skupinam kot so otroci, invalidne osebe in starejši.

 

Naloga centra je

  • povečanja varnosti žrtve nasilja,
  • preprečevanja novega nasilja,
  • motiviranja žrtve za vključitev v pomoč,
  • sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve.

CSD pri obravnavi nasilja v družini sodeluje z organi, organizacijami in nevladnimi organizacijami. Pri svojem delu strmimo k multidisciplinarnemu pristopu.

Posebne skrbi pri obravnavi nasilja in nudenju pomoči žrtvam so deležne starejše osebe in invalidi ter osebe, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase.

 

 

Varne Hiše, zavetišča, zatočišča, materinski domovi ter drugi programi za preprečevanja nasilja  v Sloveniji

 

SOS telefon

Print Friendly, PDF & Email