Znižanje plačila vrtca

Znižanje plačila vrtca 2016-11-20T14:57:37+00:00

Znižano plačilo vrtca lahko po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

 

Kje in kdaj se uveljavlja pravica do znižanega plačila vrtca

  • pri krajevno pristojnem centru za socialno delo
  • na enotni vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

Višina plačila vrtca

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, upoštevaje tudi premoženje.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2014, na podlagi povprečne plače za leto 2013, ki znaša 997,01 EUR. Povprečna mesečna plača v letu 2012 je znašala 991,44 EUR.

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo (v % od neto povprečne plače za leto 2013)Plačilo staršev (v % od cene programa)
1do 18 %
(do 179,46 EUR)
/
2nad 18 % do 30 %
(nad 179,46 do 299,10 EUR)
10%
3nad 30 % do 36 %
(nad 299,10 do 358,92 EUR)
20%
4nad 36 % do 42 %
(nad 358,92 do 418,74 EUR)
30%
5nad 42 % do 53 %
(nad 418,74 do 528,42 EUR)
35%
6nad 53 % do 64 %
(nad 528,42 do 638,09 EUR)
43%
7nad 64 % do 82 %
(nad 638,09 EUR do 817,55 EUR)
53%
8nad 82 % do 99 %
(nad 817,55 EUR do 987,04 EUR)
66%
9nad 99 %
(nad 987,04 EUR)
77%

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

 

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

Dolžnost sporočanja sprememb:

Spremembe, ki jih je potrebno sporočiti centru za socialno delo, so:

  • spremembo števila oseb ali upravičencev,
  • spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
  • spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta,
  • spremembo stalnega prebivališča in
  • spremembo vrste periodičnega dohodka,

 

Spremembe je potrebno sporočiti na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb.

Print Friendly, PDF & Email