Subvencija najemnine 2016-11-20T14:59:33+00:00

Upravičenci

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti, v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja ipd), v tržnem in hišniškem stanovanju.

 

Kje in kako se uveljavlja pravica do subvencije najemnine

Pravico do subvencije najemnine uveljavljate na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddate na tisti center za socialno delo, na območju katerega imate stalno prebivališče oziroma kjer ima večina družinskih članov stalno prebivališče.

 

Vlogi je potrebno priložiti:

  • kopijo najemne pogodbe,
  • bančne izpiske vseh oseb na vseh računih, ki so navedeni v najemni pogodbi, da bivajo v stanovanju,
  • zapisnik o točkovni vrednosti stanovanja (samo v primeru neprofitnega stanovanja),
  • potrdilo o zadnji plačani najemnini,
  • potrdilo o uvrstitvi na prednostno listo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem v občini stalnega prebivališča najemnika (samo v primeru tržnega stanovanja).

 

Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas, do izteka najemne pogodbe.

Print Friendly, PDF & Email