Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenega zavarovanja

////Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenega zavarovanja
Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenega zavarovanja 2016-11-20T14:59:15+00:00

Cilj ukrepa je v celoti zagotoviti zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja in niso že na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju upravičeni do pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja v celoti.

 

Upravičenci

Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki bivajo v Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanjem in stalnim bivališčem v RS in so:

  • upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč in
  • niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

 

Do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev so upravičeni največ za obdobje, za katero se jim dodeli denarna socialna pomoč.

 

Plačilo zdravstvenih storitev se v celoti zagotovi vojaškim invalidom in civilnim invalidom vojne, s tem, da razliko nad ravnijo obveznega zavarovanja zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. Prav tako imajo v celoti zagotovljene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja otroci.

 

Pravico do kritja prispevkov do polne vrednosti zdravstvenih storitev uveljavljate na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Print Friendly, PDF & Email