Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

////Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje
Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje 2016-11-20T14:58:41+00:00

Namen ukrepa je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike Slovenije, ki bivajo v Republiki Sloveniji in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz drugega naslova.

 

Upravičenci

Upravičenci do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje so:

  • državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč,
  • osebe brez krivdnih razlogov,
  • osebe, ki niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

 

Pravico do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje uveljavljate na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

 

Obdobje upravičenosti

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za določen čas. Ta se določi glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev višine denarne socialne pomoči.

 

Opozorilo

Svetujemo vam, da vlogo za »podaljšanje« pravice do denarne socialne pomoči ali za »podaljšanje« pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje vložite vedno v začetku meseca, v katerem vam upravičenost do pravice poteče (npr. če vam je bila pravica dodeljena za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014, vlogo vložite že na začetku meseca maja, in ne šele konec meseca maja 2014). Na ta način bo imel CSD dovolj časa za izdajo ustrezne odločbe in za obvestilo ZZZS o »ponovnem« obstoju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in posledično do odjave iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne bo prišlo.

MDDSZ obvesti o priznanju pravice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občino stalnega prebivališča.

Print Friendly, PDF & Email