Storitve pomoč na domu

Storitve pomoč na domu 2016-11-20T15:01:06+00:00

1. v občini LAŠKO

Občinski svet občine Laško je na svoji 22. redni seji, dne 23.04.2014 sprejel sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2014, ki velja od 01.05.2014 dalje, objavljena v Ur. l. RS, št. 36/14 in znaša

  • od ponedeljka do sobote 3,60 EUR/uro
  • v nedeljo 6,40 EUR/uro
  • na praznik 7,00 EUR/uro za upravičenca.

 

2. v občini RADEČE

Občinski svet Občine Radeče je na svoji 23. redni seji, dne 10.04.2014 sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014, ki velja od 01.05.2014 dalje objavljena v Ur. l. RS, št. 27/14 in znaša

  • od ponedeljka do sobote 3,74 EUR/uro
  • v nedeljo 5,24 EUR/uro
  • na praznik 5,62 EUR/uro za upravičenca.

 

Plačila je upravičenec lahko oproščen delno ali v celoti, odvisno od višine prejetih dohodkov. Vloga upravičenca za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev se vloži na CSD Laško. (priponka vloge iz spletne strani MDDSZ)

Print Friendly, PDF & Email