Namestitve v institucionalno varstvo

Namestitve v institucionalno varstvo 2016-11-20T15:00:51+00:00

Najpogosteje pa se na Center za socialno delo obračajo osebe, ki si želijo ali potrebujejo namestitev v institucionalno varstvo pa sami in njihovi zavezanci nimajo dovolj lastnih sredstev za pokrivanje oskrbnih stroškov domskega varstva. Takrat krajevno pristojni center za socialno delo odloča o oprostitvi plačila socialno varstvene storitve – institucionalno varstvo. Odloča se na podlagi podanega zahtevka, ki ga poda oseba sama in morebitni zavezanci in v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št.: 36/04-uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št.: 110/04, 124/04).

Print Friendly, PDF & Email