Oprostitve pri plačilu storitev

///Oprostitve pri plačilu storitev