Nedostopnost IS CSD v prvem tednu oktobra

//Nedostopnost IS CSD v prvem tednu oktobra

Obveščamo vas, da je zaradi urejanja informacijske podpore reorganizaciji CSD-jev v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD).

Zaradi nedostopnosti sistema, bodo nekateri datumi obdelav za izplačila prestavljeni, med tem ko datumi izplačil socialnih transferjev ostanejo nespremenjeni.

 

priponka: Obvestilo za_CSD_P.pdf

 

Številka: 012-43/2015/420
Datum: 28. 8. 2018

Zadeva: Nedostopnost IS CSD v prvem tednu oktobra zaradi nadgradnje za potrebe reorganizacije centrov za socialno delo

Spoštovani,

s 1. oktobrom 2018 centri za socialno delo pričnejo s svojim delovanjem v luči nove organizacijske strukture. S spojitvijo obstoječih 62 centrov za socialno delo namreč prične delovati 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo poleg delovanja na sedežu poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer v enotah, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo.

Obveščamo vas, da je zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). V tem času bo onemogočen dostop do vseh funkcionalnosti sistema, vključno z odločanjem in dostopom do distribucijskega modula (DM), ki ga uporabljajo zunanji partnerji.

Zaradi nedostopnosti sistema, bodo nekateri datumi obdelav za izplačila prestavljeni. O natančnem terminskem planu boste obveščeni preko portala IS CSD. Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru, to pomeni
da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni.

Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala euprava.

Vljudno vas prosimo, da obvestilo posredujete vsem svojim sodelavcem.

S spoštovanjem.

Špela Isop,
namestnica generalne direktorice

Print Friendly, PDF & Email
2018-08-30T09:31:04+00:00 30. 08. 2018|obvestila|0 komentarjev

Napišite sporočilo