PROJEKT: Odpis dolgov in obrazci

//PROJEKT: Odpis dolgov in obrazci

Od 3. agusta do 31. oktobra 2015 lahko upravičenci oddajo obrazce za odpis dolgov v času uradnih ur CSD Laško.

V skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov bodo lahko odpisani dolgovi zaradi neplačanih računov za elektriko, ogrevanje in komunalo, za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, davčna bremena, za vrtec in šolsko prehrano ali ob morebitnem vračanju nakazanih socialnih prejemkov. Dolgove bodo odpisovala podjetja in občine, ki so podpisala sporazum o sodelovanju pri pomoči najšibkejšim. Odpisani bodo lahko eno leto stari dolgovi oziroma dolgovi, ki so nastali pred letom 2014.

>> Obrazci za odpis dolgov

 

Vloga oziroma predlog za odpis dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu. Obrazec natisnite in izpolnite. Pri izpolnjevanju vam lahko pomagajo tudi na vašem centru za socialno delo. Izpolnjen predlog lahko upniku prinesete osebno ali pošljete po pošti. Vsako podjetje, ki je podpisalo sporazum, dolg odpisuje ločeno in ima pravico samo določiti višino odpisa dolga. Ministrstvo ima za odpis dolgov omejena sredstva, zato bo eden od kriterijev tudi vrstni red vloženih prošenj, kar pa za obveznosti do državnega proračuna, ki jih odpisuje Finančna uprava RS, ne velja. Dolgovi se ne morejo odpisati osebam, ki so v osebnem stečaju.

 

Odpis dolgov – kriteriji:

Fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik:

  • denarne socialne pomoči ali
  • varstvenega dodatka ali
  • veteranskega dodatka ali
  • otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Odpis dolga je sicer eden izmed ukrepov znotraj širšega paketa pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in vsebuje tudi reševanje problematike deložacij, ki se ga je ministrstvo lotilo skupaj s humanitarnimi organizacijami. Pomemben del paketa pomoči je tudi uvedba sistema predplačniških kartic za socialno najbolj ogrožene, ki zaradi finančnih težav ne morejo odpreti bančnega računa ali s sredstvi iz socialnih transferjev ne morejo v celoti razpolagati. Kartice bodo omogočale način poslovanja brez bančnega računa, za katerega se bodo upravičenci odločili prostovoljno. Na kartice bodo posamezniki prejemali izključno socialne transferje.

Ažuriran seznam podpisnikov Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov

Vir: MDDSZ.GOV.SI

Print Friendly, PDF & Email
2016-12-22T11:09:55+00:00 01. 08. 2015|obvestila|0 komentarjev

Napišite sporočilo